DHONDT Koen

Professeur: thumb_koen dhondt
Présentation:

Koen Dhondt est un des professeurs les plus reconnuspour les danses de couple folk d’Europe occidentale. A 11 ans, il débute avec les danses des Balkans et d’Israël, et il poursuit avec les danses folkloriques flamandes. Il change radicalement de direction lorsqu’il découvre le milieu folk au Portugal en 2001.
Depuis lors, Koen met tout en œuvre pour vivre pleinement cette passion et la transmettre à d’autres. Il participe chaque année à plusieurs festivals et stages internationaux et seconstitue ainsi une très riche expérience en danse. Il se lance également dans le tango et anime lors de Bals Modernes. Koen a sans aucun doute laissé son empreinte sur le développement de la scène folk en Belgique. En effet, depuis 2002 il a donné plus de 3000 heures de cours de danse folk hebdomadaires et un grand nombre d'initiations. Ses études universitaires en langues romanes et son expérience en tant que professeur de langue ont bien aidé ce polyglotte passionné à perfectionner ses stages de danse, qu’il a déjà donné dans sept pays différents. Avec tout un arsenal d’exercices, de conseils pratiques et de corrections individuelles, Koen enseigne à guider et suivre de façon aisée et efficace. Son attention pour les détails et pour les dynamiques de groupe, sa patience infinie, la variation des méthodes et une touche d'humour rendent ’apprentissage de la danse agréable et amusant. A travers l’association Frisse Folk qu’il a fondée, Koen a organisé un nombre impressionnant de cours et de stages avec des professeurs de danse nationaux et étrangers. Il enrichit de cette façon l’offre d’activités autour du folk en Belgique, notamment en tenant compte de répertoires traditionnels spécifiques. Lors des soirées DJ qu’il anime, et les bals folk de qualité qu’il programme depuis 2005, Koen crée les conditions optimales pour une soirée de plaisir intense de la danse.

 

Koen Dhondt is één van de toonaangevende dansleraren voor de koppeldansen uit het West-Europese folkmilieu. Hij start op elfjarige leeftijd met internationale volksdansen, belandt daarna in de Vlaamse folklore, maar slaat een nieuwe weg in wanneer hij in 2001 het folkmilieu leert kennen in Portugal.
Sindsdien stelt Koen met zijn typische gedrevenheid alles in het werk om deze passie ten volle te beleven en ze te delen met anderen. Hij neemt jaarlijks deel aan verschillende internationale festivals en stages en bouwt zo een schat aan danservaring op. Verder verdiept hij zich ook in tango en danst mee op de podia van Bal Moderne. Koen Dhondt heeft onmiskenbaar zijn stempel gezet op de ontwikkeling van de folkscene in België door sinds 2002 meer dan 3000 uur wekelijkse folkdanslessen en een groot aantal initiaties te geven. Zijn universitaire opleiding Romaanse talen en zijn ervaring als taalleraar kwamen deze polygloot goed van pas om vele didactisch uitgebalanceerde dansstages en workshops te geven in 7 landen. Met gerichte oefeningen, concrete tips, aandacht voor details en aangepaste individuele correcties begeleidt Koen zijn leerlingen om het leiden en volgen vlot onder de knie te krijgen. Leuke groepsdynamieken, afwisseling in de methodieken, een eindeloos geduld en een vleugje humor zorgen er bovendien voor dat het leerproces op een aangename manier verloopt. Met de vzw Frisse Folk die hij opricht, verrijkt Koen Dhondt het folkaanbod in de Belgische centrumsteden door het organiseren van een indrukwekkend aantal lessen en stages met binnen-en buitenlandse dansdocenten. Als artistiek directeur programmeert hij sinds 2005 kwalitatieve folkbals met voldoende aandacht voor specifieke traditionele repertoires. Ook wanneer hij als folkDJ optreedt, schept hij de perfecte omstandigheden voor een avond vol intens dansplezier.

Site Web: Frisse folk
Page Facebook: Frisse folk