• +32 61 22 54 79
  • Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen via internet is het aangeraden alle hieronder vermelde informatie zeer aandachtig te lezen.

Opgelet !!!
Voortaan zal u binnen één maand na ontvangst van uw inschrijvingsformulier in AKDT een bevestiging ontvangen van uw inschrijving. Gelieve slechts één formulier per persoon en per stage in te vullen.

Opmerking voor minderjarige stagiaires

De Académie Internationale d'Eté de Wallonie is geen "school" in de strikte zin van het woord. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen onder de 14 jaar die buiten hun stage een specifieke omkadering genieten. Voor de minderjarigen, vanaf 14 jaar, rekent AKDT op de zin voor verantwoordelijkheid van de stagiairs en hun capaciteiten om voor zichzelf te zorgen. De stagiairs zorgen ervoor dat ze het intern reglement respecteren. Elke zware fout kan de verantwoordelijken verplichten om de stagiair uit de stage te verwijderen.

Inschrijvigen

In de rubriek "stages en opleidingen" kiest u een stage en klikt u ernaast op "hoe inschrijven". Schrijft u zich in on-line, vergeet niet het hokje "ik accepteer de voorwaarden" aan te kruisen. Vervolgens inschrijving vervolledigen. Formulier invullen Kies welk verblijf Intern (vol pension in AKDT) Extern (geen overnachtingen - met of zonder maaltijden). Gelieve slechts één formulier per persoon en per stage in te vullen en dan op "verzenden" te klikken. U ontvangt onmiddellijk van ons een bevestiging via e-mail van uw inschrijving.

De definitieve bevestiging van uw inschrijving voor een stage volgt binnen de maand na aanvangst bij AKDT per post op uw aangegeven postadres. Gelieve niet te aarzelen met inschrijvingen want de plaatsen zijn beperkt!

In principe accepteren we geen inschrijving meer 2 weken voor aanvang van een stage. (In dat geval gelieve ons te kontakteren).

De selectie van bepaalde kanditaten door middel van CV of een gemoitiveerde bijhorende brief:

De bevestiging van de gekozen kandidaten voor bepaalde stages wordt bekend gemaakt ten laatste één maand voor aanvang van de stage tenzij anders vermeld in de aankondiging van de stage. Het al dan niet aanvaarden van een kanditaat wordt onder geen beding gemotiveerd door Royale Académie Internationale d'Eté de Wallonie.

Enkel een brief wordt verzonden aan een kandidaat met vermelding dat de inschrijving niet is weerhouden voor een bepaalde stage.

Betaling

Een bevestiging van uw inschrijving zal u toegezonden worden per post maximum één maand na ontvangst bij AKDT. Samen met deze bevestiging ontvangt u een betalingsformulier met daarop het te betalen bedrag voor de stage. Indien u voor een intern verblijf hebt gekozen ontvangt u een tweede betalingsformulier met het te betalen bedrag voor vol pension. Enkel de betaling binnen de 10 dagen bevestigt officieel uw inschrijving. (Neem duidelijk de informatie van uw overschrijving over bij betaling aan bank of post: naam, nummer stage, periode...).
Bij niet betaling van uw STAGE wordt uw inschrijving geannuleerd.
Het bedrag voor LOGEMENT moet uiterlijk betaald zijn 30 dagen voor aanvang van de stage zodat alle formaliteiten voltrokken zijn bij dag van aankomst aan het onthaal.
Aan het onthaal kan u NIET met cheque of bankkaart betalen!

Opzeggen van stage

Opgelet ! Gelieve zo vriendelijk te zijn ons tijdig te verwittigen indien u de stage om een of andere reden niet kan volgen. Dit kan gebeuren per fax, mail, post, telefoon... Zelfs als de stage nog niet betaald is.

Verschillende mogelijkheden van terugbetaling van uw stage :

1.Voor de annulatie van een inschrijving voor een stage tot 1 maand voor aanvang : terugbetaling (maar er wordt steeds 30 euro voor administratieve kosten afgehouden van de betaalde stage).
2.Voor de annulatie van een inschrijving voor een stage 1 maand tot 15 dagen voor aanvang van de stage :de helft van de betaalde stage wordt u terugbetaald.
3.Voor annulatie van een inschrijving voor een stage 15 dagen voor aanvang van een stage wordt er niets terugbetaald.
4. Het vroeger beïndigen van een stage geeft geen recht op een terugbetaling.
5. Het wisselen van een stage gedurende de week wordt niet toegelaten.

Annulation d’un stage par l’AKDT

Si, au plus tard, au jour de la clôture des inscriptions (30 jours avant le début d'un stage), il apparaît qu’un stage ne pourra avoir lieu, l’Académie communiquera cette décision par mail ou courrier postal aux stagiaires dans les 8 jours de la clôture des inscriptions.
Le remboursement d’un paiement déjà perçu pour ce stage, serait bien entendu effectué vers le compte donneur d’ordre en notre possession, dans sa totalité.

Prijs

Zie de beschrijving bij elke stage.

© 2017 AKDT - Royale Académie Internationale d'Eté de Wallonie